Portfolio > text & language

FAQ: The Smiths
FAQ: The Smiths
Aluminum, steel, vinyl
12" x 12"
2016